Ima bűnből való szabadításért
Mezei Horváti M. Attila

Böjtfő vasárnapjára készülve arra kérlek mennyei Atyám, hogy segíts engem  lélekben megragadni az én szerető Jézusomnak a kezét, aki egyedül taníthat meg engem arra, hogy megtagadva a hitetlenséget és a test szerinti kívánságokat, mértékletesen, igazán és a lelkiekben meggazdagodva éljek e jelenvaló világban. Nélküle, az Ő segítsége nélkül, a keresztfán értem is meghozott áldozata nélkül soha meg nem állhatnék felséges színed előtt, bűneim miatt kárhozatot, ítéletet és örök halált érdemelnék. Ő meghalt bűneimért, feltámadt megigazulásomért. Nincsenek többé! Eltörölte azokat! Ha kezét fogom, Ő kezemet fogva tehozzád vezet és én boldogan követem őt, mert tudom, hogy Te Ő érette elfogadsz, gyermeked leszek, körülveszel szereteteddel, gondviseléseddel. A tiéd vagyok Atyám, örökkön örökké. Ámen.