Virtuális közösség

Isten nem lakik kézzel készített hajlékokban, de mégis szükség van templomokra, imaházakra, ahol Istent imádjuk és magasztaljuk. Gyülekezet, templom, igehirdető lelkipásztor biztosítja hitünk gyakorlását. A világ változásai manapság nagy veszélyt jelentenek apáinktól reánk maradt legdrágább örökségünk, hitünk megtartására. Gyülekezeteink elnéptelenednek, a templomok padjai üresen maradnak. Szétszóródunk a világban, megélhetést keresve, s bizonyára sokan vannak, akik közösség után vágyódnak, meg egy helyre, ahol imádkozni, lelkileg új erőre kapni, felfrissülni lehet.

Éppen ezért létrehoztam egy virtuális imatermet, amelyben magam végzem a lelkipásztori teendőket, mivel  nyugdíjas református lelkipásztor vagyok. Nevem: Mezei Horváti M. Attila.

Az Imaterem minden hívő szolgálatára készült, de különösképpen azok számára, akiknek nincsen lehetőségük bekapcsolódni egy vallásos közösségbe. Remélem, hogy az Imaterem segítségével létrejön egy Virtuális közösség: ez ugyan nem lehet a szó szoros értelmében vett gyülekezet (hiszen akkor lehetősége kéne legyen a sákramentumok kiszolgálásának és egyéb egyházi szolgálatoknak), ám amelyben mégis érezhetjük, nem vagyunk egyedül, összetartozunk.

Még egyszer hangsúlyozom: ez határok nélküli imaterem, ahová bárki betérhet, imádságért, lelki eledelért. Legyen, mondjuk, a lélek zarándokhelye. Téged is várunk. Ámen.