Ima bélrákgyanús betegért
Mezei Horváti M. Attila

Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. (Jk. 5:14-16)
Mindenható Atyánk! Örökkévaló Istenünk! Neked mindig gondod van mireánk. Minden betegségünket, nyomorúságunkat, fájdalmainkat, panaszainkat ismered, és tudod, hogy mindenkor a Te oltalmadra vágyunk, a Te megtartásodban reménykedünk. Legtöbbször azonban megfeledkezünk arról, hogy mindezeket kérjük tőled, pedig Te elvárod mindenkor, hogy magunk és mások érdekében fölemeljük szavunkat imákban és könyörgésekben. Legyen kedves azért most előtted a mi szeretett atyánkfiáért való esedezésünk, aki Esztergom városában szenved nehéz, fájdalmas betegségben. A bélrák sorvasztó kínjaitól való félelemben retteg, és szenved. Emiatt aggódik testvére, szerető családja. Küldj neki gyógyulást és szabadulást, szerető mennyei Atyánk, építsd fel őt betegségéből, hosszabbítsd meg napjait, melyek elfogyni látszanak a betegség miatt. Küldd el hozzá Szentlelkedet, hogy legyen vele minden próbájában, szenvedésében, hogy erősítse őt testben és lélekben, betegségével való küzdelmében, s add, hogy hozza őt vissza az életbe, adja őt vissza egészségben azoknak, akik remegő szívvel, könnyes szemekkel állnak most betegágya mellett. Ámen