A feltámadás részesei
Mezei Horváti M. Attila

Hatalmas és mindenható Isten! Szent Fiadat adtad miérettünk nagypénteken a keresztfa kínhalálára. Szenvedett és meghalt de harmadnapon feltámadott. Add Istenem, hogy lehessek minden még élő és meghalt szeretteimmel együtt az értünk meghaló és értünk feltámadó mennyei király országának tagjaivá, feltámadásának részeseivé! Add, hogy a minket szerető mennyei király töltse be szívemet a feltámadás vigasztalásával. Ámen.