Ellátsz engem lelki javaiddal
Mezei Horváti M. Attila

Örökkévaló Isten, mennyei édes Atyám a Jézus Krisztusban! Bizalommal emelem fel könyörgésem szavát tehozzád, hiszen TE kegyelmesen hívogatsz magadhoz és azt ígéred, hogy a töredelmes szívűeket meghallgatod. Kérlek azért tekints reám kegyelmesen és add, hogy hit által láthassam  országodat, ahonnan ez életben ellátsz engem minden lelki javaiddal. Biztass, bátoríts, erősíts, és amire oly sokszor szükségem van: vigasztalj engem. Ámen.