Akiktől a halál elválasztott
Mezei Horváti M. Attila

Életnek és halálnak Istene! Tehozzád fohászkodom meghalt szeretteim sírjai mellett állva, bánatba esett lelkem téged keres, hiszen vigasztalást csak te adhatsz nekem. Te vagy az, aki beírhatod szívembe a húsvéti igazságot, a bűnbocsánatot és a feltámadás bizonyságát, azt az igazságot, hogy szeretteimet, akiktől a halál a földi élet törvényei szerint elválasztott, a te örökkévaló országodban ismét megtalálom. Ámen.