Magasabb rendű, teljes és tökéletes élet
Mezei Horváti M. Attila

Út a tökéletesség felé

A világegyetemben minden bizonnyal fellelhető a két erő jelenléte. Az egyik az, ami épít, és ugyanakkor magasabb rendű rendezettségi formákat teremt, a másik pedig ami rombol, ami tulajdonképpen minden építésben benne van, és ahogy telik az idő mindent, ami elavul, és életképtelen, lerombol. Az építő jellegű erő az örökös győztes, mert a rombolás után mindig létrejön a rendezettség, és mindig felépül valami új. A két erő összhangban van, szinte kiegészítik egymást. Ha csak egy erő létezne az anyagi világban, akkor minden állandó lenne, élettelen maradna, és változatlan. A két erő együttesen mozgásban tartja az élettelen anyagot, s ennek következménye a változás, megújulás, ami a fejlődést és a magasabb szintű rendeződést, végső soron az élet megjelenését eredményezi.

A látszólag cél nélküli, élettelen világ értelme és feladata tehát az, hogy benne és általa megvalósuljon az élet, és hogy megteremtse az élet fenntartásának és megmaradásának feltételeit.A teremtő erő megvalósítja a természet, a világegyetem továbbfejlődését, kiteljesedését.

Az élet megjelenése után a következő lépés a tökéletesség felé az ember megjelenése, ami tulajdonképpen a tudat és a tudati világ létrejötte, kialakulása. Életünk, létezésünk nem hiábavaló. Életünk nem lehet értelmetlen, és céltalan. Azokat a testi, szellemi, tudati adottságokat, amelyekkel rendelkezünk, nem tékozolhatjuk el, hanem tovább kell fejlesztenünk, és arra kell használnunk, hogy olyan életet éljünk, amelyben eljutunk az egyéni lét határain túlnyúló igazságok megismerésére és magvalósításra. Az életteremtő és életet védő világteremtőt kell megtalálnunk, az ő akaratát kell megvalósítanunk. Az ő akarat pedig az, hogy a tudati világ csak lépcsőfok kell legyen a továbbfejlődésben a tökéletes élet felé. A tökéletes élet pedig az, ahol halál, pusztulás nincs többé, amelyikben tökéletes a rend, és harmónia, és nem kell félni attól az erőtől, amelyik rendetlenség és káosz, mert nincs többé. Ennek az életnek, az örök életnek a megszerzésére kell törekednünk, ez kell legyen életünk értelme és célja. Ámen.