Jákób kútjánál
Mezei Horváti M. Attila

Imádkozzunk: Szent házadba jöttem Atyám. Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig tied lehessek. Ámen.

Jézus a Jákób kútjánál.
Ez a történet arról szól, hogy az Úr Jézus egyszer Júdeából Galileába ment, és Samárián kellett keresztül mennie. Útja Sikár városán át vezetett. Nem messze a várostól volt a Jákób kútja. Mivel fáradt volt, megpihent ennél a kútnál. Ahogy ott ült, egy asszony jött a kúthoz vizet meríteni, egy szamaritánus nő. Jézus vizet kért tőle. Egyedül volt, mert tanítványai előrementek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony nagyon elcsodálkozott, hogy egy zsidó vizet kér tőle. Meg is mondta, „hogy kérhetsz tőlem inni, zsidó létedre?” Ugyanis a zsidók és a Szamáriabeliek nem barátkoztak egymással. Jézus így válaszolt neki: „ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja: adj innom!,te kérted volna Őt és adott volna neked élő vizet.” Az asszony nem értette Jézus feleletét. Jézus ezután arról beszélt, hogy aki a kút vizéből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet Ő ad neki, soha meg nem szomjúhozik, mert az a víz örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Az asszony kérte, hogy adja neki azt a vizet, hogy ne kelljen többet a kúthoz jöjjön vízért. Nem értette meg, hogy Jézus a lélek üdvösségre való szomjúhozásáról beszél. Az üdvösség a lélek számára a víz, amely örök életre buzog, hiszen az üdvösség a bűntől való szabadulást jelenti. Aki megszabadul bűneitől az megszabadul az utolsó ítéletkor való halálos ítélettől, és örök életet nyer.
A történet szerint a továbbiakban Jézus így szólt az asszonyhoz:”öt férjed volt és a mostani nem férjed.” Soha nem találkoztak és mégis mindent tudott róla. Ebből az asszony megértette, hogy akivel beszél, az próféta. Feltette Jézusnak a zsidók és szamaritánusok közti vitás kérdést: a Garizim hegyén épített templom, vagy a jeruzsálemi templom az a hely, ahol Istent imádni kell? A zsidók ugyanis kitiltották a jeruzsálemi templomból a Samáriabelieket, azt mondván, hogy azok származásukat tekintve nem tartoznak a zsidó néphez. Ezért építettek  Samáriában a Garizim hegyére templomot. Jézus megmagyarázta, hogy nem a templom a lényeges, mert az üdvösséget a megígért Messiás hozza el és nem a templom. A Messiás itt van, Őt kell megtalálni és az Atyát lélekben és igazságban imádni. A Samáriabeli asszony tudott a Messiásról. Ezeket mondta:”Tudom, hogy Messiás jő, a ki Krisztusnak mondatik.” Jézus ekkor nyíltan kijelentette, hogy Ő a megígért Messiás.
Az asszony összehívta a környékbelieket. Jézus három napig maradt köztük és tanította őket.
Tanuljuk meg mi is, hogy nem az dönti el a mi üdvösségünket, hogy melyik országban, milyen nyelven, melyik templomban, felekezetben imádjuk Istent, hanem az, ha hiszünk Jézusban és Istent imádjuk lélekben és igazságban.

Imádkozzunk:
Mi Atyánk! Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved:
Jöjjön el a Te országod:
Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert Tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.