A kisdedek megáldása és a gazdag ifjú története
Mezei Horváti M. Attila

Imádkozzunk: Szent házadba jöttem Atyám. Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig tied lehessek. Ámen.

Az Úr Jézus sokat beszélt az embereknek Isten országáról. Egy alkalommal nagy sokaság gyűlt köréje, hogy hallgassa tanításait. Ekkor kis gyermekeket akartak hozzá vinni, hogy kezeit rájuk téve áldja meg őket. A tanítványok nem akarták hozzá bocsátani őket, hogy ne zavarják a tanításban. Jézus azonban észrevette, mi történik és rászólt a tanítványokra. Ezt mondta nekik:”Ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa!”
Egy másik alkalommal, mikor megkérdezték tőle, hogy ki lesz a nagyobb és elsőbb a mennyek országában, Jézus ölébe vett egy kis gyermeket és így szólt: „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába.”
Egy másik alkalommal egy ifjú ment Jézushoz s azt kérdezte tőle, hogy mi jót kell cselekednie, hogy örök életet nyerhessen. Jézus válasza az volt, hogy ha be akar menni az örök életre, tartsa meg a parancsolatokat. Az ifjú minden parancsolatot betartott. Erre Jézus csak annyit mondott, hogy ha tökéletes akar lenni, akkor adja el minden vagyonát, ossza ki a szegényeknek, és kövesse őt. Akkor kincse lesz a mennyek országában. Az ifjú ekkor nagy szomorúan eltávozott, mert gazdagságától nem tudott megválni, azt jobban szerette mint Jézust. Inkább a gazdagságot választotta, mint Jézus követését. Jézus így szólt: „Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni.” Lehet az embernek gazdagsága is, csak azt ne szeresse jobban mint Jézus Krisztust.
Imádkozzunk:
Mi Atyánk! Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved:
Jöjjön el a Te országod:
Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert Tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.