Jó és igaz élet
Mezei Horváti M. Attila

A világmindenségben tehát két erő munkálkodik. Az egyik világrendet, életet teremt és a teljesség megvalósítására törekszik a másik rombol, bomlaszt, célja a káosz, a halál.
Az ember saját létét, tudatát, és mindent, ami az életbemaradáshoz szükséges a világteremtő erőnek köszönheti. Ebből egyenesen következik, hogy a mi helyünk ott van mellette, mert ha létezésünket neki köszönhetjük, az övéi vagyunk, hozzá tartozunk. és nekünk is a teljesség megvalósítására kell törekednünk. Életünk akkor lesz erkölcsös, ha az élet kiteljesítését valósítjuk meg.

Életünkkel tehát a világteremtő erőt kell szolgáljuk, emberi tudatvilágunkat arra kell használjuk, hogy megvalósítsuk az örökkévaló életet, az örökkévalóság országát, vagyis világunknak a teremtővel való eggyé válását, a teljességet.

Minden, ami a rend, az élet, az élet megmaradása, védelme érdekében történik, jó és erkölcsös. A végső cél, a teljesség megvalósításának feltétele az, hogy életünk jó és erkölcsös legyen. Ez csak úgy valósulhat meg, ha mindezt az igazságot tisztán látjuk. Erkölcsi tisztánlátásunk kialakulásának feltétele a Szentírásismeret. A Szentírás ismerete pedig Isten szerinti életre kell vezessen, ami nem más, mint Istennek és embertársainknak való szolgálat, és szeretet. Ez a három dolog az erkölcsi világrend alapja. Ami ellenkezik vele, az rossz, az gonosz, az bűn. Ami segíti, erősíti, az jó és hasznos.
Ámen.