Tanítás a bűnről
Mezei Horváti M. Attila

Imádkozzunk: Szent házadba jöttem Atyám. Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig tied lehessek. Ámen.

Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és lelket! ( Ez. 18:31 )

Aki bűnben él elszakad Istentől, kizárja magát Isten kegyelméből és a mennyországból.
Más dolog bűnben élni vagy bűnösnek lenni.
Bűnben él az, aki a bűnt szereti és annak szolgál.
Isten gyűlöli a bűnt.
Egyedüli orvosság a bűnbánat. Nemcsak az kell bűneit megbánja, aki bűnben él, hanem az igaz hívek is. Nincsen olyan kegyes ember aki tökéletes lenne.
Nem vesszük komolyan a bűnöket, pedig azok bezárják előttünk a Mennyországot. Halott szeretteinkre emlékezünk. A mi sorsunk is a halál.
A legnagyobb kérdés: üdvösség vagy kárhozat? Érdemünk szerint: kárhozat.
De Krisztus azért halt meg, hogy számunkra az üdvösséget megszerezze. Az üdvösség a bűn terhétől való megszabadult állapot. Az öröm, ami abból fakad, hogy Jézus kijelenti: nincs többé bűn, mert Ő eltörölte bűnünket. Ha nincs bűn, akkor nem kell félni az utolsó ítélettől. A Krisztusban való üdvbizonyosság ad bátorságot a halállal szemben.
Te eljutottál-e már erre a bizonyosságra? Ha nem, miért nem ? A tulajdonképpeni élet a földi lét után következik.  Nem mindegy, hol élsz tovább: üdvösségben vagy kárhozatban.
Isten mindent megtett üdvösségünk érdekében. Nagypénteken Krisztus meghalt érettünk.
Rajtunk áll az, hogy elfogadjuk az ő áldozatát. Ámen

Imádkozzunk:
Mi Atyánk! Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved:
Jöjjön el a Te országod:
Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert Tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.