Hit és tudat
Mezei Horváti M. Attila

Jó és erkölcsös a rend, az élet, az élet megmaradásának védelme. Rossz, azaz bűn mindaz, ami rendetlenség, ami bomlaszt, és aminek eredménye káosz és halál. Emberi mivoltunk lényege, hogy nem vagyunk földhöz kötöttek, sőt, kötelességünk a magasság, vagyis a világ kiteljesítése, lélek szerinti teljességének megvalósítása. Az emberi tudatnak, a megvalósuló tudati világnak ez az értelme és ez kéne legyen a célja.

Ezzel ellentétben azt tapasztaljuk, hogy világunkban a lélek országát, a teljességre való törekvést hitbeli, irreális és mágikus valóságnak tekintik, az emberi tudat pedig a földhöz kötött emberi élet igényeit elégíti ki. Bámulatos dolgokat valósít meg az emberi tudat, a kérdés csak az, hogy a mi lesz a végeredmény. Az eddigi példák szerint számos fejlett civilizáció tűnt el nyomtalanul, amit pedig mi éltünk és élünk át, az elsősorban a két világháború, de azokon kívül háborúk végtelen sora, mert soha nem volt úgy, hogy valahol ne háborúztak volna, és nincs, hogy ne lenne valahol háború. De van gazdasági válság, van globális felmelegedés és emiatt természeti katasztrófák sorozata. Van állatfajok kipusztítása, természetrombolás, környezetszennyezés, szegénység, igazságtalanságok, és még sorolhatnánk, mi minden, ami azt bizonyítja, hogy amit létrehoztunk az nem az élet, és nem az élet védelme, hanem pusztulás, pusztítás, halál.

Ha életet akarunk, ha az igazi emberi értékek megvalósítását akarjuk, akkor változtatnunk kell világszemléletünkön. Nem csak hitünkkel, de értelmünkkel, tudatunkkal is el kell fogadnunk az igazságot, hogy világunk túlnyúlik a látható lét határain, mert létezik lélek, léteznek lelki javak, és létezik a természeti és kozmikus létet irányító és teremtő Mindenható Isten. Hittel, tudatunkkal, egész emberi valónkkal arra kell törekednünk, hogy megvalósuljanak azok az alapelvek, amelyek biztosítják az életet, a rendet, a harmóniát, végső soron a teljesség megvalósulását.
Ámen