A bűn rombolás,káosz, zűrzavar,betegség és halál
Mezei Horváti M. Attila

A bűn:  rombolás, káosz, zűrzavar, betegség és halál.

Emberi társadalmunkban általánosan elfogadott az írott és íratlan törvények tisztelete. Egész életünket, magatartásunkat, viselkedésünket, talán még szokásainkat is ezek határozzák meg. Aki nem tartja be, aki megszegi a törvényeket, az rosszat tesz, bűnt követ el.

Az örökkévalóság szempontja szerint jó és erkölcsös a rend, az élet, az élet megmaradásának védelme. Rossz, azaz bűn mindaz, ami rend és életellenes. A romlás, a rombolás, a káosz és a halál. Lehet, hogy jó a törvények betartása, de csak addig, amíg azok az életet és a rendet védik. Ha nem, akkor bűn azoknak engedelmeskedni.

Bűn a halál, tehát bűn a betegség is. Igaz az, hogy mindannyian bűnben fogantatunk és születünk, mert az emberi test magában hordozza a halált, a mulandóságot. Már a fogantatáskor érvényes ez az igazság, hiszen a magzat élete is bizonytalan.
Ha a betegség és a halál bűn, akkor nekünk mindent meg kell tennünk saját magunk és mások életének védelméért. Nem szabad soha veszélyeztetnünk, kockára tennünk, semmibe vennünk sem magunk sem mások életét. Fel kell vennünk a harcot a betegségekkel, járványokkal, s mindennel, ami veszélyezteti a magunk, szeretteink, avagy mások egészségét.

Bűn a rombolás, a káosz, a zűrzavar. Kötelességünk védeni értékeinket a rombolástól. Múltunkat rombolják, számos történelmi épület, vár, palota, emlékmű már csak düledező romhalmaz. De napról-napra történik  környezet és természet rombolás, levegőszennyezés, tavak és folyók vizeinek megfertőzése, a halak, vadak, madarak pusztítása. Az élet szempontjából rombolás, káosz zűrzavar dúl körülöttünk. Bűnök, amelyek körülvesznek, amelyek mindennaposak és amelyekkel szemben emberi törvényeink tehetetlenek. Az emberiség lelkiismeretét kell fölébreszteni, a lelket az emberekben. Azt kell elérni, hogy végre fölfele nézzünk mindannyian, és rombolás helyett az élet kiteljesedését válasszuk.

Ámen