Húsvéti vigasztalás
Mezei Horváti M. Attila

Örök hatalmasságú szerető Istenem! Szomorú az én szívem, mikor meghalt szeretteimre emlékezem. Emberi vigasztalás mit sem használ nekem, de a te vigasztalásod, a húsvéti feltámadás, megvigasztal engem. Győzedelmes és dicsőséges Üdvözítőt adtál nekem Uram, Istenem, aki a halál diadalát és a koporsó fullánkját hatalmasan elvette. Áldott legyen mindenkor Szabadításod. Ámen