Feltámadásunk napja
Mezei Horváti M. Attila

Szerető és könyörülő Úr Jézus Krisztusom! Hozzád ragaszkodom és vigasztalásomat, üdvösségemet Tőled és általad remélem és várom, hiszen te feltámadásoddal megbizonyítottad, hogy meggyőzted a bűnt és a halált. Feltámadásodból látom, hogy te vagy az igazi Üdvözítő aki nem hagyod meghalt szeretteimet a halálban, és majd a feltámadás nagy napján részeltetsz bennünket a viszontlátás örömében. Ámen.