A halálból életet hoztál ki
Mezei Horváti M. Attila

Végtelen bölcsességű,csodálatos jóságú, megfoghatatlan szeretetű, könyörületes Isten! Üdvösségünk Istene! A sötétségből világosságot, a halálból életet hoztál ki  nekünk, gyarló embereknek! Mily csodálatos a te vigasztalásod, mikor a gyász emésztő szomorúsága reánk tör. Megtanítod nekünk, hogy a halál nem árthat minékünk, hiszen egyszülött Fiad feltámadást és üdvösséget  szerzett nekünk.
Ámen.