Utunk a temetőbe vezet
Mezei Horváti M. Attila

Mindenható, mennyei Király, megváltó úr Jézus Krisztusom! A halál  összetöri szívünket, lelkünket mikor elragadja azokat akik szerettünk. A temető elénk írja a valóságot: életünk csak füst és pára. A mi erőnk is napról napra fogy, és tudjuk, hogy a mi utunk is odavezet, a temetőbe. Kérlek azért uram, adj nekem húsvéti hitet, jöjj hozzám, és légy az én feltámadott mennyei királyom, hogy még akkor is, mikor sírhantok között állok, hinni tudjam, hogy a te a halottakat föltámasztod, és aki a tiéd, az örökké él. Ámen.