Az igazi vigasztaló
Mezei Horváti M. Attila

Örök hatalmasságú szerető Istenem! Szomorú az én szívem, mikor meghalt szeretteimre emlékezem. Emberi vigasztalás mit sem használ nekem, hiszen ők sem tehetnek semmit a halállal szemben. A te vigasztalásodra vágyom, életnek és halálnak ura. Küld hozzám Szentlelkedet, az igazi vigasztalót, aki örökkévaló országod részesévé tesz engem és megbiztat, hogy egykor majd meghalt szeretteimmel viszontlátjuk egymást. Ámen.