Értünk imádkozol
Mezei Horváti M. Attila

Drága szerelmes Jézusunk! Értünk is szenvedtél és ontottad véred a keresztfán, és most értünk imádkozol a mennyei Atyánál fenn a mennyeknek országában! Adj nekünk igaz hitet Igéd és Szentlelked által, hogy új életben járhassunk és miénk lehessen a vigasztalás, hogy szeretteink, akiket a halál elragadott, nem maradnak a halál rabságában, hanem feltámadást és örök életet adsz nekik. Ámen.