Az egyház
Mezei Horváti M. Attila

Ének: 25. zsoltár. Szívemet hozzád emelem. Imádság. Isten Atyánk arra kérünk…

Mi reformátusok a Szentháromság Istenben hiszünk. Azt valljuk, hogy Isten: ATYA, FIÚ és SZENT LÉLEK, TELJES SZENTHÁROMSÁG, EGY ÖRÖK IGAZ ISTEN. Mint Atya teremtett, fenntart és igazgat. Mint Fiú megvált, bűntől megszabadít, és mint Szent Lélek megszentel, mindörökké velünk marad.

Sokan nem hisznek Istenben, mert nem látják. Ezért azt mondják, hogy nincs Isten. Nem tudják megérteni, hogy az Isten nem látható valóság. De éppen ezért van és lehet jelen mindenütt. A hívő ember mindenben ott látja Isten jelenlétét. A kicsiny fűszálban, az óriási tölgyben, a virágokban, napfényben, viharban, egyszóval mindenütt. Ő igazgatja a világot.

Rajtunk kívül még sokan vannak ebben az országban, és szerte az egész világon, akik reformátusok. A hívők gyülekezeteket alkotnak, a gyülekezetek összessége a református egyház. Az Egyház az a közösség, amelynek tagjai az Istent imádják. Amint már mondtuk, többféle felekezetű Egyház van, de létezik, ezeken a látható egyházakon felül, egy láthatatlan egyház, amelybe minden hívő lélek beletartozik, akik most élnek, és akik meghaltak már, azok is. Ezt az egyházat Jézus Krisztus hozza létre a Szent Lélek által, Ő tartja fenn és igazgatja mind a világ végezetéig.

Mi tehát hisszük és valljuk, hogy: ISTEN VIGYÁZ AZ EMBERRE. AZ EGYHÁZBA GYŰJTI ÖSSZE. AZ TARTOZIK AZ EGYHÁZBA, AKI A JÓ ISTENT IMÁDJA, ÉS JÉZUST, AZ ISTEN FIÁT, KÖVETI EGY ÉLETEN ÁT.

Azt is valljuk, hogy: A REFORMÁTUS EGYHÁZBAN ÉLNI, AZ ISTEN ÁLDÁSA. SORSOM LEGYEN BÁR MOSTOHA , EL NEM HAGYOM ÉN AZT SOHA.

Imádság: Isten Atyánk arra kérünk, légy továbbra is vezérünk. Itt munkánkat elvégeztük, szívünk s lelkünket műveltük. Add, hogy amit itt tanultunk, otthon is meglátsszék rajtunk. Jó szüleink örömére, Nagy neved dicsőségére. Ámen.