Ünnepeink
Mezei Horváti M. Attila

Imádkozzunk: Szent házadba jöttem Atyám. Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig tiéd lehessek. Ámen.

Isten egyrészt a mi mennyei Atyánk. De Isten a Fiú is, Jézus Krisztus. Elhagyta a Mennyet, alászállt erre a földre, emberi testet öltött magára. Emberré lett mi érettünk, hogy kiszabadítson bennünket a bűn rabságából, hogy megváltson bennünket az ítéletből, a kárhozatból.
Az Újszövetség könyvében olvashatjuk a történetet, mely ezt a csodát, Isten testet öltését leírja. Egy fiatal leányt. Máriát választotta ki, hogy mint annak gyermeke bejöjjön a világba. Egy angyalt, Gábrielt, küldött Máriához és tudatta vele, hogy gyermeke fog születni, ez a gyermek Istentől lesz neki. Mária örömmel fogadta a hírt, és kijelentette, hogy ő boldog asszony lesz, ha megszülheti a gyermeket. Ezután valóban áldott állapotba került. Mária jegyesének, Józsefnek is megjelent az angyal álmában. Isten tudatta vele is, hogy Mária gyermeket fog szülni neki. József feleségül vette Máriát és vállalta, hogy a gyermeket felneveli. Augusztus császár népszámlálást rendelt el. Mária és József Betlehembe kellett menjenek a népszámlálásra és a gyermek ott született meg. Mivel nem kaptak szállást a vendégfogadóban, és senki nem fogadta be őket a házába, egy istállóban húzódtak meg. Ott született meg Isten gyermeke, akit az angyal utasítása szerint Jézusnak neveztek el. A kis gyermeket bepólyálták, és a jászolba helyezték el. Az volt az Ő bölcsője és az állatok melegítették őt.
A mezőn pásztorok legeltették a nyájaikat. Ezeknek a pásztoroknak angyal jelent meg az éjszakában, és hirdette nekik Jézus születését. Megnyílt az ég, mennyei fény áradt a pásztorokra, angyalok éneke hallatszott az égből, és az angyal így szólt: “Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömöt, mely az egész népnek öröme lesz, mert született nektek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.” A pásztorok aztán megkeresték az istállót, megtalálták a jászolban a kisdedet és imádták őt.
Egy fényes csillag is megjelent az égen, mikor a kis Jézus megszületett. Ezt a csillagot meglátták a napkeleti bölcsek, és abból a csillagból kiolvasták, hogy megszületett az a gyermek, aki az egész világon uralkodni fog. El is indultak, hogy megkeressék. A csillag elvezette őket Betlehembe, megtalálták a gyermeket, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. A tömjén illatos fű, a mirha pedig olaj.
Nekünk is oda kell járulnunk a betlehemi jászolbölcsőhöz, és a legkedvesebb ajándékot kell adjuk a gyermeknek, a mi szívünket. Ezért ünnepeljük minden esztendőben KARÁCSONY ünnepét. KARÁCSONYKOR SZÜLETETT JÉZUS, AZ ISTEN FIA.
Imádkozzunk: Isten Atyánk arra kérünk, légy továbbra is vezérünk. Itt munkánkat elvégeztük, szívünk s lelkünket műveltük. Add, hogy amit itt tanultunk, otthon is meglátsszék rajtunk. Jó szüleink örömére, nagy neved dicsőségére. Ámen.