A keresztyén egyház megalakulása
Mezei Horváti M. Attila

Imádság: Isten Atyánk…,

Sokszor halljuk ezt a szót “Evangélium”. Ez görögül van mondva, és azt jelenti: örömüzenet, örömhír. A bibliát evangéliumnak is szoktuk nevezni, mert arról szól, hogy Isten az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban, eljött e világba, hogy megváltsa az embereket a bűn hatalmából. Jézus Krisztus 30 éves korában kezdte el hivatását. Három évig munkálkodott. Munkájának folytatását, Isten országának megvalósítását, tanítványaira, az apostolokra, bízta. Jézus elküldte a Szent Lelket s az tette őket képessé, hogy a rájuk bízott feladatot elvégezzék. A Lélek bátorságot és erőt adott nekik, hogy hirdessék az örömhírt, hogy Jézus elhozta a földre Isten Országát, hogy aki hisz benne, azt megszabadítja a bűn rabságágából és Isten Országába vezeti.

Az apostolok először a zsidók között, Jeruzsálemben hirdették az örömhírt, ahol nagy sokaság volt összegyűlve. A tanítványok megjelentek közöttük, és bizonyságot tettek a megfeszített, meghalt és harmadnapra feltámadott Jézusról, akit Isten küldött és aki valójában a megígért Messiás, a Megváltó. Az ott lévők megindulva kérdezték: “mit kell nekünk cselekednünk?”, Péter apostol így felelt: “Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevében!” Szavára 3000 ember keresztelkedett meg. Így alakult meg az első pünkösdkor a keresztyén egyház, az első keresztyén gyülekezet. Keresztyéneknek nevezték őket, ami azt jelenti: Krisztushoz tartozó. Később üldözni kezdték őket, ekkor szétszóródtak és ahova mentek, ott gyülekezeteket alapítottak, és így mind többen és többen lettek az Úr Jézus követőivé.  Az Evangélium Izrael határait is átlépte, meghódította az egész római birodalmat, a többi pogány népeket, a magyarokat is, egész Európát és az egész világon ismertté vált.

Ámen