Mária és Márta
Mezei Horváti M. Attila

Imádkozzunk: Szent házadba jöttem Atyám. Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig tied lehessek. Ámen.

Az Úr Jézus szerte járt a városokban és falvakban, hirdette az Isten Országának eljövetelét, és mindenkivel jót tett. Nyomában a sánták jártak, a süketek hallottak, a vakok láttak, a betegek meggyógyultak, halottak támadtak fel, a lelkek megtisztultak, az emberek megváltoztak. Nagyon sokan lettek követőivé.
Sokszor járt Bethániában, ahol szívesen kereste fel azt a hajlékot, ahol három testvér lakott. Mária, Márta és Lázár. Egy alkalommal, úton lévén, betért hozzájuk. Mária azonnal odaült a Jézus lábaihoz és figyelmesen hallgatta szavait, beszédét, Márta pedig szorgalmasan végezte háziasszonyi teendőit, munkáit, készítette az ebédet, hogy kellőképpen lássa el a vendéget. Nagyon rosszul esett Mártának, hogy Mária nem ment segíteni neki, hanem ott ült a Jézus lábainál. Oda is ment az Úr Jézushoz, és arra kérte, hogy küldje Máriát segíteni neki a munkában. Erre az Úr Jézus megdicsérte Márta szorgalmát, de ugyanakkor figyelmeztette őt arra, hogy milyen sokat mulaszt az, aki bármilyen más elfoglaltsággal, munkával v agy bármivel annyira leköti magát, hogy nem marad ideje a vele való együttlétre, beszédeinek hallgatására. A földi munka eredménye mulandó, míg a Jézus követése, hallgatása Isten országának örök javaihoz segít. Mártánál épen azt hiányolta, hogy házi teendőit, mindennapi munkáját elébe helyezte beszéde hallgatásának, noha azokat később is elvégezhette volna. Felhívta Márta figyelmét arra, hogy az életben a mindennél fontosabb Isten országa.
A mi számunkra is az a tanítás, hogy végeznünk kell szorgalmasan minden munkáinkat, teendőinket, de tegyük mindenek elébe Isten országát és annak javait. Amikor Jézus szól hozzánk, mikor Igéje hallgatására hív, tegyünk félre mindent és jöjjünk Ő hozzá.

Imádkozzunk:
Mi Atyánk! Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved:
Jöjjön el a Te országod:
Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert Tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.