Az imádságról
Mezei Horváti M. Attila

Szent házadba jöttem Atyám. Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig tiéd lehessek. Ámen.

Megismertük az Úri imádságot, és hitvallásunkat. A Mi Atyánk imát minden istentiszteleten hangosan együtt mondja a gyülekezet. Úgyszintén keresztelés, esketés, temetés, konfirmáció alkalmával. Ez utóbbiakon a hitvallást is halljuk és mondjuk. Jó, ha az Úri imádságot mindennap elmondjuk, ha máskor nem, hát este, lefekvéskor. Megnyugtatja szívünket, lelkünket. De még sok más imát is kell tudjunk mondani és imádkoznunk kell más alkalmakkor is. Ha jól megy a sorsunk, hálát kell adnunk Istennek az imánkban, ha rosszul megy sorsunk, segítségül hívjuk, kitárjuk szívünket, elmondjuk panaszainkat. Isten mindenkor meghallgat minket, mindenkor választ kapunk tőle. Sohasem szabad róla megfeledkezni. Ő megszenteli örömeinket, megerősít a nyomorúságban. Erőt ad minden teher, nyomorúság, csapás elviselésére. Ezért hangzik a Bibliából a felhívás: “Szüntelen imádkozzatok!”

Imádkozhatunk saját szavainkkal, de jó, ha ismerünk néhány közkedvelt imádságot is.

Reggeli imádság: ÉDES JÓ ISTENÜNK ÚJ NAPRA VIRRADTUNK A TE ŐRZŐ SZEMED LEGYEN MA IS RAJTUNK. NE VEDD LE MIRÓLUNK SOHA A SZEMEDET, TERJESZD KI FELETTÜNK ÁLDÁSOS KEZEDET MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN

Esti imádságok: 1. MÁR A SZÉP NAP LENYUGODOTT EGÉSZEN BEALKONYODOTT. ÉG SÖTÉTBE VONTA MAGÁT, ADJ ISTENÜNK JÓ ÉJSZAKÁT. KÖSZÖNJÜK MI JÓT MA ADTÁL ISTENÜNK, HOGY MEGTARTOTTÁL. ADJ AZ ÉJJEL IS OLTALMAT A FÁRADTNAK NYUGODALMAT. ÁMEN

2. ÉN ISTENEM, JÓ ISTENEM LECSUKÓDIK MÁR A SZEMEM. DE A TIED NYITVA ATYÁM, AMÍG ALSZOM VIGYÁZZ REÁM. VIGYÁZZ ÉDES SZÜLEIMRE, MEG AZ ÉN JÓ TESTVÉREIMRE. MIKOR A NAP ÚJRA FELKEL, CSÓKOLHASSUK EGYMÁST REGGEL. ÁMEN

3. A NAP IMMÁR LEALKONYUL, AZ ÉJSZAKA REÁNK BORUL. JÓ ISTENÜNK ARRA KÉRÜNK AZ ÉJSZAKÁBAN TE LÉGY VÉLÜNK. TERJESZD KI RÁNK ÁLDÓ KEZED, LEGYEN ÁLDOTT A TE NEVED. ÁMEN.

Ima evés előtt: JÖJJ EL JÉZUS LÉGY VENDÉGÜNK, AMIT ADTÁL, ÁLD MEG KÉRÜNK. ÁMEN.

Evés után: AKI ÉTELT, ITALT ADOTT, ANNAK NEVE LEGYEN ÁLDOTT. ÁMEN

Még sok más imát is meg lehet tanulni imakönyvekből, ismerőseinktől. Kérdezgessük őket és tanuljunk meg minél több imát.

A templomba mikor bejövünk, és mikor haza indulunk, mindig imádkozni kell. Amit itt együtt mondunk, ezt mondhatjuk máskor is.

SZENT HÁZADBÓL MEGYEK ATYÁM. SZENT LELKED ÁLDÁSÁT ADD RÁM. TANÍTSD, NEVELD HŰ GYERMEKED, HOGY MINDIG TIÉD LEHESSEK. ÁMEN.