Az imádságról
Mezei Horváti M. Attila

Imádkozzunk. Szent házadba jöttem Atyám, Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig Tiéd lehessek. Ámen.

Tudjuk már azt, hogy a hívő, Istenben bízó ember mindenkor élő kapcsolatban kell legyen Istennel. Hiszi és vallja azt, hogy az Isten lélek, és az övéi lélekben és igazságban imádják. Istennel az imádság kapcsol össze bennünket. Ezért mindenkor, minden körülmények között tudnunk kell imádkozni. A legegyszerűbb imádság is kedves Isten előtt. Például, az is imádság, ha ezt mondom: Köszönöm Istenem, hogy eddig megsegítettél, kérlek, légy velem ezután is. Vagy még egyszerűbb imádság: Én istenem, segíts meg! Ismerjük már azt az imádságot, melyre az Úr Jézus tanította tanítványait, és minket is, a Mi Atyánk-ot. Ezt minden keresztyén hívőnek ismernie kell. Van még egy másik imádság is, amelyet szintén kell ismernie minden keresztyén embernek. Ebben az imában a mi Istenbe vetett hitünkről teszünk bizonyságot, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szentháromság, egy, örökkévaló, igaz Isten. Ezért ez az imádság HITVALLÁS.

Ezt az imádságot, hitvallást, három részre bonthatjuk.

Az első részben azt valljuk meg, amit Istenről, mint Atyáról, hiszünk és vallunk:

HISZEK EGY ISTENBEN, MINDENHATÓ ATYÁBAN, MENNYNEK ÉS FÖLDNEK TEREMTŐJÉBEN.

A második részben azt valljuk meg, amit a Fiúról, az Úr Jézus Krisztusról hiszünk és vallunk. Benne Isten jelentette ki Magát az embernek. Benne Isten öltött emberi testet, alászállt erre a földre, 33 évet élt ezen a földön, bemutatta áldozatát, kereszten való halálát, s miután feltámadott, visszatért a menybe. A fiúról valljuk:

HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN, AKI SZENT LÉLEKTŐL LETT, SZŰZ MÁRIÁTÓL SZÜLETETT, PONCIUS PILÁTUS ALATT SZENVEDETT. MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK. ALÁ SZÁLLT A POKLOKRA. HARMADNAPON FELTÁMADT, FELMENT A MENNYBE, AZ ATYA ISTEN JOBBJÁN ÜL. ONNAN FOG ELJÖNNI, HOGY ÍTÉLJEN ELEVENEKET ÉS HOLTAKAT.

A harmadik részben azt valljuk meg, amit a Szent Lélekről hiszünk:

HISZEK SZENT LÉLEKBEN. HISZEK EGY KERESZTYÉN ANYA SZENT EGYHÁZAT, SZENTEKNEK EGYSÉGÉT, BŰNEINKNEK BOCSÁNATÁT, A FELTÁMADÁST ÉS AZ ÖRÖK ÉLETET. ÁMEN.

Imádság: Szent házadból megyek Atyám, Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig tied lehessek. Ámen