Hittanóra reformátusoknak
Mezei Horváti M. Attila

Ima: Isten Atyánk arra kérünk, Légy munkáinkban vezérünk. Áld meg e kicsiny sereget, Mely buzgón kér tégedet. Segéld kívánt célját érni, Miért téged fog dicsérni. Ámen.

Az embereket ezen a világon sok minden megkülönbözteti. Nemzetiségük, nyelvük, bőrük színe, stb. Sokféle nemzet van a földön: Pld. Magyar, Román, Ukrán, Német, Orosz, Francia, Angol stb. Mi Magyarok vagyunk.

Nem egyforma az embereknek a lelkülete: vannak hívők és hitetlenek. A hívők hisznek Istenben, a hitetlenek nem. A hívők sem egyformán dicsérik az istent. Ezért többféle vallásról beszélhetünk. Keresztyén, zsidó, mohamedán stb. Mi keresztyének vagyunk. A keresztyének is megoszlanak vallási szokásaik, rendtartásuk szerint különböző felekezetekre: református, evangélikus, unitárius, római katolikus, görög katolikus, ortodox, stb. Mi reformátusok vagyunk. Nem lenne szép és helyes dolog, ha valaha is megtagadnánk magyarságunkat, református vallásunkat. Ezért valljuk mindenkor:

ÉN MAGYAR REFORMÁTUS VAGYOK – MIND HALÁLIG AZ IS MARADOK!

Mi Istenben hiszünk. Az EGY ÖRÖK IGAZ ISTENBEN, akiről azt valljuk, hogy három személyben jelentette ki magát: ATYA – FIÚ – SZENT LÉLEK. Isten, mint Atya, a Krisztusban jelentette ki magát, s a Szent Lélek által van mindig velünk. Jézus adott példát számunkra, hogy miképpen kell élnünk. Akik Istenben hisznek és az ő fiát, Jézust, követik, azokat KERESZTYÉNEK-nek nevezik.

AZÉRT HÍVNAK KERESZTYÉNNEK, HOGY A KRISZTUS SZERINT ÉLJEK

Minket, reformátusokat, még Kálvinistáknak is neveznek, mert a mi reformátorunk Kálvin János volt. Ő azt hirdette, hogy Istent csak Jézus Krisztus által ismerhetjük meg. Ő az egyetlen közbenjáró Isten és a bűnös ember között. Egyedül Ő az, aki által megszabadulhatunk bűneinktől, aki által üdvözülhetünk.

KÁLVINISTA A VALLÁSOM, HOGY A LELKEM MENNYET LÁSSON. NYERJEN ÖRÖK ÜDVÖSSÉGET, KRISZTUS ÁLTAL ÖRÖK ÉLTET.

Vannak, akik nem törődnek lelkükkel, nem gyakorolják vallásukat. Olyanok is akadnak, akik elhagyják, megtagadják vallásukat. Mi valljuk mindenkor:

VALLÁSOMNAK SEMMI ÁRA, NEM VISZEM ÉN AZT VÁSÁRRA. EL NEM ADOM SEMMI PÉNZÉRT, SEM ARANYÉRT SEM EZÜSTÉRT, AZ ÉN LELKEM ÜDVÖSSÉGÉT.

Záró ima: Isten Atyánk arra kérünk, Légy továbbra is vezérünk, Itt munkánkat elvégeztük, Szívünk s lelkünket műveltük. Add, hogy amit itt tanultunk, Otthon is meglátsszék rajtunk. Jó szüleink örömére, Nagy neved dicsőségére. Ámen.