Jairus leányának feltámasztása
Mezei Horváti M. Attila

Imádkozzunk: Szent házadba jöttem Atyám. Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig tied lehessek. Ámen.

Keresztelő János fogságban volt, de tanítványai meglátogathatták. Egy alkalommal elküldte tanítványait , hogy kérdezzék meg Jézustól, Ő az aki eljövendő, akiről az írások bizonyságot tesznek, vagy mást várjanak. Jézus így válaszolt: „Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak és a süketek hallanak. A halottak feltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik.” Valóban, mind ez úgy is volt. Bizonysága ennek a Szentírásban fennmaradt történetek, csodák leírása. Ilyennel ismerkedünk meg most is.
Egy alkalommal, éppen azután, hogy Lévi vámszedőt tanítványának fogadta és a Máté nevet adta neki, egy főember ment oda hozzá, leborult előtte és úgy kérlelte, hogy jöjjön, mert az ő leánya halálán van, vesse reá kezét és gyógyítsa meg, mentse meg a haláltól. Ezt az embert Jairusnak hívták. Jézus azonnal követte Jairust, tanítványaival együtt, és elindultak annak háza felé. Útközben egy asszonnyal találkoztak, aki már 12 éve betegségben szenvedett és mindent megpróbált már, hogy meggyógyuljon, de sikertelenül. Ez az asszony hátulról megfogta Jézus ruhájának szegélyét, mert hitte azt, hogy ha csak hozzáér, ha csak illeti Őt, meg fog gyógyulni. Jézus azonnal észrevette, és így szólt az asszonyhoz: „Bízzál leányom, a te hited megtartott téged!” És meggyógyult az asszony abban az órában.
Mikor a főember házához közeledtek, már jöttek a szomorú hírrel, hogy a leány meghalt. Ennek ellenére Jézus bement a szobába, ahol a holt test feküdt, mindenkit kiküldött onnan, mondván, hogy nem halt meg, csak aluszik. Ezen mindenki csodálkozott, mert biztosak voltak benne, hogy a leány halott. Mikor az emberek kimentek a szobából, Ő odament, megfogta a kislány kezét és ráparancsolt: „ Leányka néked mondom, kelj fel!” A leány felkelt és Jézus a szüleihez vezette, akik boldogan ölelték magukhoz.
Mire tanít bennünket Isten ezek által a csodák által?Arra, hogy minden bajunkban igaz hittel forduljunk hozzá, mert Ő szeret minket, és mindig gondunkat viseli. Az Ő akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshet le fejünkről, de csak akkor, ha igaz hittel és bizalommal vagyunk hozzá. Olyan rendíthetetlen hitre van szükségünk, mint amilyennel Jairus és az a beteg asszony rendelkezett. Hitüknek meg is lett a jutalma. Jairus visszanyerte halott leánykáját, a 12 év óta beteg asszony pedig meggyógyult. Imádkozzunk azért, hogy Isten ilyen hitet adjon nekünk is. Ámen.

.     Imádkozzunk:
Mi Atyánk! Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved:
Jöjjön el a Te országod:
Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert Tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.