Az imádkozásról
Mezei Horváti M. Attila

Szüntelen imádkozzatok. ( I.Thesz. 5:17 )
Az ima a lélek vallásos érzületének legfőbb megnyilvánulása. Imában fejezi ki a lélek mindazt, ami vallásos érzületéből fakad. Hitünk gyakorlásában első és legfontosabb feladat az, hogy imádkozzunk.
1, Erre kötelez bennünket elsősorban maga, a mi Istenünk. A mai igében erre hívja fel figyelmüket, de parancsai, intései is erre utasítanak bennünket.
2, Erre tanítanak a biblia szentjei. Dávid király örömét lelte az imádkozásban, örömben, nyomorúságban imádkozott. 150 zsoltár tesz erről tanúbizonyságot a bibliában.  Dániel prófétát az oroszlánok barlangjába vetették, mert nem volt hajlandó felhagyni az imádkozással.
3, Erre kötelez az Istentől való függés. Teremtőd, urad, jótevőd. Méltó hogy imádkozásoddal dicsőítsd, magasztald, segítségül hívd.
4, Imádkozz, mert körül vagy véve gonoszsággal, veszedelmekkel, nyomorúsággal és sok szükséggel küszködsz. Kérd oltalmát, segítségét, megtartását.
5, Imádkozz, mert az kedves és gyönyörűséges számodra, hisz Istennel való társalgás, beszélgetés.
6, Ha imádkozni szeretsz ez jele annak, hogy újjászülettél, Isten Lelke benned él.
7, Imádkozz, mert annak csodálatos haszna és ereje van. Kibékíti Istent, lecsendesíti haragját, elfordítja a veszedelmet,meggyógyítja a beteget, megszabadít a haláltól,üdvösséget és mennyországba való bemenetelt szerez, Isten országát megnyitja előttünk és onnan minden kincs a miénk lehet.
Hogyan kell imádkozni?
1, Szívvel és elméddel figyelj oda. 2, Alázatossággal, mint gyarló ember aki a dicsőséges Isten előtt áll. 3, Buzgón, azaz teljes odaadással. 4, Bizalommal. 5, Tiszta szívvel. ( bűnös gondolatok nélkül). 6, Állhatatosan. 7, Jézus Krisztusban való hitből. 8. Kérd Isten Szentlelkét, hogy tegyen alkalmassá Isten imádására, segítsen jól imádkozni. Ámen.