A templom
Mezei Horváti M. Attila

SZENT HÁZADBA JÖTTEM ATYÁM, SZENT LELKED ÁLDÁSÁT ADD RÁM. TANÍTSD, NEVELD HŰ GYERMEKED, HOGY MINDIG TIED LEHESSEK. ÁMEN.

Az egy településen lakó reformátusok gyülekezetet alkotnak. Minden gyülekezetnek megvan a maga temploma, vagy imaháza, ahol Isten imádására a gyülekezet tagjai összegyűlnek. A templom az Isten háza. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Isten csak a templomban lakozik, hogy őt csak ott kell imádni. Isten lélek, és mint Lélek Ő mindenütt jelen van. Isten mindenütt megtalálható, mindenütt imádható. A templom az a hely, ahol az egyházközség tagjai egy közösségben imádják a jó Istent. Együtt énekelnek, imádkoznak, hallgatják Isten Igéjét. Épülnek, erősödnek egymás hite által. A templomba hívja Isten a gyülekezet tagjait minden vasárnap, ünnepnap, sőt sokszor még hétköznap is.

A TEMPLOM NEKÜNK DRÁGA KINCSÜNK, RÁ MINDIG HÁLÁS SZÍVVEL TEKINTSÜNK. JÁRJON ODA EGYHÁZUNK APRAJA, NAGYJA, NE MARADJON ÜRESEN A PADJA. ZENGJEN ITT A ZSOLTÁR, HANGOZZÉK AZ IGE, ISTEN DICSŐSÉGÉRE, LELKÜNK ÉPÜLÉSÉRE. ÁMEN

Mindnyájan tudjuk, hogy nemcsak nekünk,reformátusoknak van templomunk, hanem minden felekezetnek, egyháznak. Minden hívő lélek, a maga templomában, saját hite szerint imádja Istent. Kívülről is meg tudjuk különböztetni a templomokat. A református, és általában a protestáns templomokon gömb, kakas vagy csillag látható. A gömb a földgömböt jelképezi. Azt hirdeti, hogy Isten Igéjét az egész földkerekségen hirdetni kell. A kakas arra figyelmeztet, hogy soha meg ne tagadjuk az úr Jézust, a jó Istent, a mi református egyházunkat, templomunkat. Utal arra a bibliai történetre, mikor Péter apostol háromszor letagadta, hogy ő Jézus tanítványa. Ekkor a kakas megszólalt, figyelmeztette arra, amit Jézus meg is jövendölt, hogy mire a kakas megszólal, háromszor megtagadja  Őt. A csillag a betlehemi csillagra emlékeztet, ahol az ragyog, ott megtalálható Jézus. Más felekezetek templomán kereszt található, mely Krisztus keresztjére emlékeztet. A nyugati országokban református templomokon is található kereszt.

Belülről is van különbség. A református templomokban nincs oltár, nincsenek szent képek, nincs szenteltvíz tartó, nincsenek ott a szentek szobrai. A református templom berendezése egyszerű. Középen található az Úr asztala, és a szószék, ahonnan a lelkipásztor az Isten Igéjét hirdeti. Ez azért van, mert mi, reformátusok azt valljuk, hogy az Isten lélek és őt lélekben kell imádni. Semmi egyéb nem szükséges a templomba, csak az Ő Igéje. Ámen

SZENT HÁZADBÓL MEGYEK ATYÁM, SZENT LELKED ÁLDÁSÁT ADD RÁM. TANÍTSD, NEVELD HŰ GYERMEKED, HOGY MINDIG TIED LEHESSEK. ÁMEN.