Az imádságról
Mezei Horváti M. Attila

Imádság: Isten Atyánk..

A templomban énekelünk,imádkozunk s hallgatjuk Isten Igéjét. Azonban nemcsak a templomban kell imádkoznunk, hanem otthon is, és bárhol és bármikor. A hívő , Istenben bízó embernek imádkozó életet kell élnie. Mi az imádság? Beszélgetés a jó Istennel. Mivel Isten a mi mennyei Atyánk, ezért vele állandó kapcsolatban kell lennünk. Előtte ki kell öntenünk szívünket, elmondjuk panaszainkat, kéréseinket, de neki mondunk köszönetet minden jóért, örömeinkért, boldogságunkért. Ő bizonyosan meghallgatja minden kérésünket, imádságunkat. Sokszor megtörténik, hogy nem teljesíti kérésünket, de tudnunk kell, hogy ezt is a mi érdekünkben teszi, mert Ő tudja, hogy az amit kértünk nem válna javunkra. Tudnunk kell azt, hogy Ő azokat a kéréseinket teljesíti, amelyek az üdvösség útján való előrehaladásban segítenek.

Példát kell vennünk az Úr Jézustól. Ő is mindig imádkozott. Imádságban nyert erőt küldetése, megváltói feladata teljesítésére, a kereszt felvételére, saját maga érettünk való feláldozására. Az apostoloknak megtanított egy szép imádságot, amiben minden benne van, amit Istentől kérni kell. Ez az imádság, amit röviden MIATYÁNK – nak szoktunk nevezni, megtanítja nekünk, hogy miképpen fogalmazzuk meg imádságainkat. Minden imádságban jó ha benne van Isten megszólítása, azután következnek a kéréseink, a hálaadás, és végül a bezárás.

A Miatyánk-ban a megszólítás: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.

Ezután következik 6 kérés.

3 Istenre vonatkozik: 1.Szenteltessék meg a Te neved. 2.Jöjjön el a Te országod. 3. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is

3 mi reánk: 1. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 2. Bocsásd meg a mi vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 3. Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.

Végül a bezárás: Mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Imádkozzunk: Isten Atyánk arra kérünk, légy továbbra is vezérünk. Itt munkánkat elvégeztük, Szívünk s lelkünket műveltük. Add, hogy amit itt tanultunk, otthon is meglátsszék rajtunk. Jó szüleink örömére, nagy neved dicsőségére. Ámen.

Ének: 80. zsoltár. “Hallgass meg Izrael pásztora.”