Nagypéntek és húsvét
Mezei Horváti M. Attila

Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
( János 10:17 )

Nagypéntek = mit tud az ember
Húsvét = mit tud Isten

Nagypéntek –   Egy embert, aki semmi bűnt nem követett el, senkinek nem vétett, sőt.
Mindenkin segített,csak jót tett, csak jót akart – sötét éjszaka elfogták, megkötötték, megverték, leköpdösték, halálraítélték, megostorozták, megkínozták testileg lelkileg, keresztfát tettek a vállára, keresztre feszítették s kegyetlenül nézték, hogy keserves kínok között, kínos vonaglásban utolsót lélegzik. Tanítványai, akik a jobbak közé tartoznak, cserbenhagyják, Júdás elárulja, Péter háromszor megtagadja. A tömeg, akiket gyógyított, akik csodálták tanításait, akiket kenyérrel megvendégelt most ellene fordulnak és halálát    kívánja. Csupán édesanyja s néhány asszony s egyetlenegy tanítvány, János apostol, a szeretet apostola, marad mellette, de ők csak siratni tudják, megvédeni nem.
Ezt teszi az ember nagypénteken, mert ezt tudja tenni. A legszomorúbb az, hogy mind a mai napig az emberek nagy többsége meg van elégedve önmagával s ennek a következménye, hogy annyi az igazságtalanság körülöttünk.

2.   Húsvét-  Jézus, mint valóságos ember, szenvedett és meghalt, de mint Isten, végigharcolta a  nagypénteket, megküzdött a bűnnel és a Sátánnal. A mai Igében az Isten Jézus szól – „Leteszem a lelkemet, hogy újra felvegyem azt”  Húsvét mutatja mit tud Isten. Legyőzi a halált, mutatja az utat az örök életre, Isten országába. Jézus feltámadása bizonyság, hogy erősebb mint a bűn, mint a halál, bizonysága annak, hogy ő valóban Isten fia, a megígért Üdvözítő, tehát minden tanítása igaz, reá kell hallgatni, őt kell követni.
Ámen