Jézus tett valamit érettünk
Mezei Horváti M. Attila

Imádkozzunk: Szent házadba jöttem Atyám. Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig tied lehessek. Ámen.

Sokan mondják, hogy nem tudnak hinni, mert ha Isten valóban létezne, nem engedné meg azt a sok igazságtalanságot, ami a világban történik. Ők úgy látják, úgy tapasztalják, Isten nem tesz semmit. Pedig igen, de amit tesz, az egészen más, mint amit mi várunk. Ő emberi természetet vett föl, elszenvedte az igazságtalanságot, szenvedést, hagyta, hogy meggyilkolják, keresztre feszítsék. Ennyire szereti Isten a világot, ennyire szeret minket Isten. Tehetett volna és tehetne mást is? Büntessen? Tegyen igazságot? Valóban jöhetett volna erre a földre úgy is, mint igazságtevő Isten, aki megítéli a bűnt, és akkor nem ő halt volna meg, hanem az, aki bűnös. De akkor ki maradt volna életben? Ki az, aki soha semmi bűnt nem követett el? Nézz magadba, és gondolkozz el ezen, vajon te soha nem voltál gonosz? Vajon te soha nem voltál igazságtalan? Soha nem gyűlöltél, mindig csak a szeretet szerint cselekedtél? Lásd meg, Jézus magára vette bűneinket, meghalt a bűnösök helyett. Helyettem, helyetted. Nem azért jött, hogy büntessen. Nem igazsága szerint, hanem szeretete szerint cselekedett. Nem ítélt, hanem kegyelmet adott. Te hogyan tennél igazságot? Ha legyilkolnád a gyilkosokat, az erőszakosokat, te is gyilkossá lennél. Talán te is egész nemzetségeket, népeket irtanál ki a földről. Be kell látnunk, ha változtatni akarunk, ha gyűlölet, igazságtalanság, egymás öldöklése helyett szeretetet, megértést, békességet akarunk, nincs más lehetőség, elfogadni Krisztust, és azt tenni, amit Ő tett, úgy szeretni, ahogy Ő szeretett. Nincs nagyobb szeretet, mint önmagunkat, életünket feláldozni másokért.
Az a kérdés is felmerül, hogy mivel érdemeltem ki a betegséget, balesetet, szeretteim elvesztését, a sok szenvedést, nyomorúságot és egyéb próbatételeket? Erre csak az lehet a válasz, hogy ilyen az élet. Mindenkinek megvan a keresztje, amit hordozni kell. A hit nem jelenti azt, hogy akkor jó dolgod lesz, gazdag leszel, egészséges, és minden gondod megoldódik. Csupán annyit jelent, hogy másképpen viszonyulsz mindenhez, amit az élet hoz, legyen az öröm vagy nyomorúság. Csak nézd meg, hogyan viselkedik az, akinek valóban hite van, a betegségben és hogyan szenved az, akinek nincs hite. A hit megtanít igazán örvendezni és megtanít elhordozni a próbatételeket. Ámen.
Imádkozzunk:
Mi Atyánk! Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved:
Jöjjön el a Te országod:
Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert Tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.