Elmélkedés, lelki gyakorlat
Mezei Horváti M. Attila

Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és lelket! ( Ez. 18:31 )

A bűn hatalma. Aki bűnben él elszakad Istentől, kizárja magát Isten kegyelméből és a mennyországból. Más dolog bűnben élni vagy bűnösnek lenni. Bűnben él az, aki a bűnt szereti és annak szolgál. Isten gyűlöli a bűnt. Egyedüli orvosság a bűnbánat. Nemcsak az kell bűneit megbánja, aki bűnben él, hanem az igaz hívek is. Nincsen olyan kegyes ember aki tökéletes lenne. Nem vesszük komolyan a bűnöket, pedig azok bezárják előttünk a Mennyországot. Halott szeretteinkre emlékezünk. A mi sorsunk is a halál. A legnagyobb kérdés: üdvösség vagy kárhozat? Érdemünk szerint: kárhozat. De Krisztus azért halt meg, hogy számunkra az üdvösséget megszerezze. Az üdvösség a bűn terhétől való megszabadult állapot. Az öröm, ami abból fakad, hogy Jézus kijelenti: nincs többé bűn, mert Ő eltörölte bűnünket. Ha nincs bűn, akkor nem kell félni az utolsó ítélettől. A Krisztusban való üdvbizonyosság ad bátorságot a halállal szemben. Te eljutottál-e már erre a bizonyosságra? Ha nem, miért nem ? A tulajdonképpeni élet a földi lét után következik. Nem mindegy, hol élsz tovább: üdvösségben vagy kárhozatban. Isten mindent megtett üdvösségünk érdekében. Fogadd el szabadítását. Ámen.

Csendesedj el és gondold át, mit jelent mindez számodra! (legalább 10 percig figyelj a benső hangra, mit mond és mit üzen a lelked)