Jézus második kiáltása a keresztfán
Mezei Horváti M. Attila

Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban. (Luk.23:43)
Jézus ott függ a keresztfán. Vele egyszerre két gonosztevőt is keresztre feszítettek. Akiben van egy cseppnyi jó érzés, nem nézheti közömbösen, hogy valakit halálra ítélnek. Már azt is szörnyű, embertelen tettnek tartjuk, hogy ha azt, aki gonosztetteiért megérdemli, megölik, kivégzik.  A Golgotán három keresztfa áll, és azokon három halálraítélt haldoklik. Mennyire felháborító igazságtalanság, hogy a középső keresztfára Jézus van felszegezve, aki mindig, mindenkivel csak jót tett. Tanított, gyógyított, életet adott. Maga volt a megtestesült igazság, jóság, szeretet, és ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, üldözték, elfogták, halálra ítélték, megkínozták és keresztre feszítették.
Három ember haldoklik a keresztfán. A keresztek körül ott állnak a katonák, de ott vannak a papok, főemberek, és ott van a kíváncsiskodók tömege. Szinte el sem hisszük, hogy senki nem tiltakozik a kegyetlen kínzások ellen, senki nem emeli fel szavát Jézusért, az ellene elkövetett igazságtalanságért, sőt, inkább szidalmazzák, csúfolják Őt. Azt kiabálják neki, hogy ha másokat megtartott, tartsa most meg magát, ha Ő a Krisztus.
Jézus némán tűri a csúfolódást. Az Ő válasza az volt, hogy imádkozott értük. Nem szabadítja meg magát, mert Ő nem az emberekkel harcol, hanem az emberekért. A két gonosztevő közül az egyik szintén szidalmazza, csúfolja: „szabadítsd meg magad és minket is”, de a másik gonosztevő lelkében nagy változás történik. Ez a másik gonosztevő látja a csúfolódó tömeget, és ugyanakkor megfigyeli és felfogja azt, hogy Jézus ahelyett, hogy viszonozná a gyűlöletet, imádkozik ellenségeiért, és nem magát sajnálja, hanem gondoskodó szeretettel fordul azok felé, akik keresztje alatt állnak. Ezt látva a gonosztevő elgondolkozik a maga életén és beismeri, hogy ő és társa megérdemlik a büntetést, és felismeri azt, hogy bűneik miatt lelkük kárhozatra jut. Hallva Jézus imáját, látva, hogy még az ellenségeit is szeretni tudja, rádöbben, hogy Jézus mennyivel több, mint bárki az emberi világban. Felismeri, hogy Jézus a szenvedő Messiás, aki majd egykor dicsőségesen fog visszajönni. Könyörögve fordul Jézushoz, és kéri, hogy ne feledkezzen meg róla, amikor majd megvalósítja országát a földön. Jézus válasza: „ Még ma velem leszel a paradicsomban”.
Jézus nem emberekkel, hanem magával a gonosz hatalommal küzd. Igaz, hogy teste haldoklik a keresztfán, és az emberek előtt vesztesnek tűnik, de a Sátánnal való küzdelmében tulajdonképpen már le is aratja első győzelmét. A gonosztevő az első aki hitt Jézusban, akit Jézus bűneiből megszabadított, és bevitt magával a Paradicsomba, vagyis vissza az ember bűnei által elvesztett Édenbe, a Mennyországba. Azóta emberek milliói lettek Jézusé, fogadták el megváltását, szeretetét.
Akkor nyugszik meg szívünk és lelkünk, amikor Jézus Krisztus eltörli bűneinket, gyarlóságainkat és részesít bennünket örökkévaló országában.
Ámen.