Lázár feltámasztása
Mezei Horváti M. Attila

Lázár feltámasztása

Imádkozzunk: Szent házadba jöttem Atyám. Szent Lelked áldását add rám. Tanítsd, neveld hű gyermeked, hogy mindig tied lehessek. Ámen.

Már tudjuk azt, hogy Jézus gyakran megfordult a Jeruzsálemtől nem messze fekvő településen, Bethániában, és azt, hogy mikor ott járt, mindig szívesen kereste fel a három testvérnek, Mária, Márta és Lázárnak a házát. Mindhármukat nagyon szerette. Ez a Lázár egyszer nagyon megbetegedett. Testvérei azonnal megüzenték Jézusnak, hogy Lázár, akit Ő nagyon szeret, beteg. Jézus azonnal elhatározta, hogy Bethániába megy, hogy meglátogassa a három testvért, és meggyógyítsa a beteg Lázárt. Mire azonban odaérkeztek, Lázár meghalt, sőt, már négy nappal azelőtt el is temették.
Mikor Jézus megérkezett, Márta elébe ment s nagy szomorúsággal szólt hozzá:„ Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem!”. Jézus vigasztalta őt, és azt válaszolta, hogy „Feltámad a te testvéred”. Márta ezt úgy értelmezte, hogy feltámad majd az utolsó napon, az utolsó ítéletkor. Ő tudta, hogy amit csak kér Jézus, azt Isten mind megadja, de azt már nem hitte, hogy Jézus még a halált is képes legyőzni. És ekkor elhangzott Jézus ajkairól a saját magáról való bizonyságtétel: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal.” Ez a bizonyságtétel olyan dolgokról szól, amit emberi elme nehezen tud elfogadni. Amit csak Isten tud megvalósítani. Ez pedig a feltámadás, és az örök élet. „Hiszed-é ezt?” kérdezi Jézus Mártától, és ő boldogan vallja „Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek Fia.”
Mikor a házukhoz érkeztek Mária is Jézushoz sietett, és együtt gyászolták Lázárt. Jézus maga is könnyekre fakadt a bánattól. Ezután kimentek Lázár sírjához a temetőbe. A halottakat kis barlangokba temették, és a barlangok nyílására köveket helyeztek. Mikor oda érkeztek, Jézus azt kérte, hogy vegyék el a követ, amellyel a Lázár sírját lezárták. Márta figyelmeztette, hogy Lázár már négy napja halott. Aztán elvették a követ a sírról. Jézus ekkor imádkozott és hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jőjj ki!” , mire az kikelt, kijött a sírból. Feltámadott, megelevenedett.
A Lázár feltámasztásának története azt bizonyítja, hirdeti minden korban, hogy az Úr Jézusnak hatalma volt és van a halál felett. Ő valóban a feltámadás, az élet. Minket is életre kelt, és örök élettel ajándékoz meg minket, de csak akkor, ha elfogadjuk őt, hiszünk benne.

Imádkozzunk:
Mi Atyánk! Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved:
Jöjjön el a Te országod:
Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.
Mert Tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.