Víztől és Lélektől
Mezei Horváti M. Attila

5. Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6. A mi testtől született, test az, és a mi Lélektől született, lélek az. 7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. 8. A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.(Ján.3:5-8)

Megkeseredik szánkban az étel, még a legfinomabb falat is, hogyha életünk megromlott, hogyha elhibáztuk. Ez a keserűség lelkünkből fakad, s tudjuk, nincs más megoldás, mint változtatni. Magunk mögött hagyni a múltat, mindazt ami rossz, ami ide vezetett. Aki azonban elveszett, erőtelen, kétségbeesett és reménytelen, az nehezen tud az élet mélységeiből kivezető utat találni.
Jézus tanítása az, hogy kilátástalan helyzetünk, és minden nyomorúságunk abból ered, hogy távol kerültünk Isten országától. Testtől születtünk, testiek vagyunk és testiekben, test szerint járunk. Azt mondja továbbá, hogy nincs más lehetőség életünk megújítására, mint Isten országa. Isten országát kell megtalálnunk, Isten országába kell bejutnunk, bemennünk. Akkor életünk teljesen megújul, megváltozik, mert részesei leszünk a lelki javaknak, és lélek szerinti új életben járunk.  De azt is mondja, hogy Isten országába csak úgy juthatunk be, és mindezeknek a lelki javaknak csak úgy lehetünk részesei, ha megtörténik velünk a Szent Lélek által való újjászületés. Nincs más megújulása az életnek, csak az, ami a Szent Lélektől származik. Nem segít rajtunk az, hogy javítgatunk, foltozgatunk életünkön. Ne abban reménykedjünk, hogy ha a világból több pénzt kapunk, hogyha többet spórolunk, többet dolgozunk, esetleg többet foglalkozunk tudománnyal,politikával,vagy ha jobban alkalmazkodunk, akkor másképp lesz. Mindez sem boldogabbá, sem jobbá nem tesz bennünket, mert változás csak akkor történhet életünkben, ha mi magunk leszünk mássá. Nekünk új életre van szükségünk, arra amit Jézus mond, újjászületni víztől és Lélektől.
Mit jelent víztől és Lélektől születni?
A víztől való születés minden bizonnyal a vízzel való keresztségre utal. A keresztség szó azt jelenti, bemeríteni, alámeríteni. Ezt tette a nagy útkészítő próféta, Keresztelő János is. Akik hozzá jöttek, hogy bűneiktől szabaduljanak, azokat bevitte a Jordán folyóba, és alámerítette őket a vízbe. Az alámerítés egyfelől azt jelképezte, hogy a szent folyó vize a megbánt bűnöket éppen úgy lemossa, mint a test szennyét, másfelől azt, hogy aki alámerül a vízbe, az megfullad, meghal bűneivel együtt, és amikor ismét felszínre jön, ismét életre kel, újjászületik és bűneitől megszabadulva új életet kezdhet. Ez volt tehát Keresztelő János keresztsége: Megbánni a bűnöket, megszabadulni a bűnöktől a keresztség által, és új, bűnök nélküli életre törekedni.
Keresztelő János azt mondja, hogy ő csak vízzel keresztel, de aki utána jön, az majd vízzel és Szent Lélekkel fog keresztelni. A mi keresztségünk Jézus Krisztustól van. A keresztség vize, amellyel megkereszteltetünk, az ő keresztfán érettünk kiontatott drága vérét jelképezi, amellyel lemossa bűneinket, de ugyanakkor azt is, hogy Krisztussal együtt alá kell merülnünk a halál mélységeibe, vele kell halnunk, vele kell haljon a mi ó emberünk, hogy aztán feltámadásában is részesülhessünk, és általa  új életre születhessünk. Így születünk víztől, és leszünk Krisztus látható egyházának test szerinti tagjaivá. Jézus azonban azt mondja, hogy Isten országába csak az mehet be, aki víztől és Lélektől is születik. A keresztségben test szerinti új életre születtünk, de ha Isten országába be akarunk lépni, akkor szükséges, hogy lelkünkben is, Lélektől, újjá szülessünk. Ami megtörtént testünkkel, az kell megtörténjen lelkünkkel is, mert ha a lelkünk erőtelen, csüggedt, ha  betölti a félelem, a gyász, a szomorúság, vagy ha a földi hiábavalóságok káprázata elvakította, akkor hiába születtünk újjá a keresztségben. Hiába adja Jézus az új élet lehetőségét,ha nincs hozzávaló lelkünk, lelkületünk. Krisztus az, aki nem csak vízzel, hanem Lélekkel is keresztel. Adja nem csak az ő vérét, részesít nem csak kereszthalálában és feltámadásában, hanem részesít Szentlelkében is, hogy megtörténhessen lélek általi újjászületésünk, és beléphessünk Isten országába.
Ámen.